Reklama

Vše pro web.cz

  • Počítadla návštěv
  • Kalendáře na web
  • Přesný čas na web
  • Kdo má svátek na web
  • Překladač webových stránek
  • IP adresa
  • Vtipy na web
  • Vlastní vyhledávání
  • A ještě více v sekci HTML kódy

Kódy Na barvy:

669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

 

Kódy na písma:

Jak se to napíše Co se zobrazí
<B>tučné</B> tučné
<I>kurzíva</I> kurzíva
<U>podtržené</U> podtržené
<STRIKE>přeškrtnuté</STRIKE> přeškrtnuté

 

Velikost písma:

Jak se to napíše Co se zobrazí
<FONT SIZE="1">text</FONT> text
<FONT SIZE="2">text</FONT> text
<FONT SIZE="3">text</FONT> text
<FONT SIZE="4">text</FONT> text
<FONT SIZE="5">text</FONT> text
<FONT SIZE="6">text</FONT> text
<FONT SIZE="7">text</FONT> text
<FONT SIZE="8">text</FONT> text

 

Kódy na typy písma:

Arial Narrow
Book Antiqua
Bookman Old Style
Century Gothic
Comic Sans MS
Copperplate Gothic Bold
Copperplate Gothic Light
Courier New
Garamond
Impact
Lucida Console
Lucida Handwriting
Lucida Sans
Lucida Sans Unicode
Matisse ITC
Monotype Corsiva
Tahoma
Tempus Sans ITC
Times New Roman
Turkey Sandwich
Verdana
Wesminster
Wingdings
Castellar
Goudy Stout
Forte
Bradley Hand ITC
Script

Takže napíšeme:  <FONT FACE="Název písma">TEXT</FONT>
Například:
<FONT FACE="Comic Sans MS">Comic Sans MS</FONT>
A zobrazí se:
Comic Sans MS

Tabulka:

1. řádek, 1. buňka 1/2. řádek, 2. buňka 1. řádek, 3/4. buňka
2. řádek, 1. buňka 2. řádek, 3. buňka 2. řádek, 4. buňka
3. řádek, 1.buňka 3. řádek, 2. buňka 3. řádek, 3. buňka 3. řádek, 4. buňka
4. řádek, 1. buňka 4. řádek, 2. buňka 4. řádek, 3. buňka 4. řádek, 4. buňka
 

 

Tabulka na ikony:

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48

 

Tabulka na bannery:

1
2
3
4
5
6

 

Tabulka na textové odkazy:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

Reklama

Webnode